SmartTID understøtter fra database version 6.18.08 af modtage kald fra webhooks.

Hvad er et webhook?

Det er blevet mere og mere udbredt at systemer kan udsende et webhook. Det lyder mere teknisk end det nødvendigvis er, for et webhook kan udsendes fra mange forskellige systemer når en bestemt handling sker. Et webhook er et signal der sendes til et andet system som så kan reagere på det.

Eks. kan man fra e-conomic udsende webhooks når bestemte handlinger sker.

I SmartTID har vi ofte brug at vide når der oprettes et nyt projekt i e-conomic. Her ønsker vi så at oprette et tilsvarende job som der kan tidsregistres på.

I stedet for at spørge e-conomic en eller flere gange i døgnet om hvilke projekter der findes der, gennemløbe disse og se om der er nye der skal oprettes eller lukkes kan man lave et webhook hvor SmartTID så får et signal fra e-conomic om når et projekt oprettes eller rettes. I samme sekund kan vi så oprette eller afslutte jobbet i SmartTID.

Med webhooks kan det derfor ske med det samme og vi behøver ikke bruge tid på at se på alle projekter hver gang.
Image Placeholder

Hvordan kommer man i gang med det

Vi ønsker at modtage webhooks fra andre systemer hvor det giver mening, så har du et system der kan udsende webhooks med data du gerne vil have over i SmartTID, så tag fat i os - så ser vi på hvordan vi kan få det bygget ind.

Det skal naturligvis være data som vi kan bruge, så eks. medarbejder oplysninger fra lønsystemer, HR systemer, jobs fra ERP systemer m.v. vil vi rigtig gerne høre om så vi kan få det indbygget som en standard feature i fremtidige versioner.

Det tekniske

Når man skal sende et webhook til SmartTID er det via følgende link


APIKey er jeres API nøgle i SmartTID. Den kan I få oplyst ved at en fra jeres virksomhed henvender sig til vores support på support@smarttid.dk - det skal foregå skriftligt.

Source er en fast værdi alt efter hvilken leverandør/udbyder kaldet kommer fra. SmartTID bruger denne til at identificere kaldet. Der vil på denne side komme links til de forskellige udbydere efterhånden som de bliver tilgængelige i SmartTID.

Lidt mere avancerede kald

Eks. fra eConomic får vi kun et nummer på den ordre eller faktura der er bogført og ikke det fulde dataset. Her er der behov for at vi laver yderligere opslag i eConomic for at få alle oplysninger omkring en ordre eller faktura.

For at vi kan det skal der sættes en integration op hos os, som I så kan anvende. Denne integration har sin egen "IntegrationKey". Denne key skal du have oplyst fra os gennem vores support på support@smarttid.dk

Eks.

Se her hvordan du konkret sætter det op i eConomic Brug af webhooks fra eConomic