Opdateret 06-03-2023 efter ændringer hos eConomics.

Det smarte ved webhooks er at man kan få data med det samme og ikke skal vente på en natlig kørsel eller lign. Man får også kun data på den enkelte post der rettes.

Det kan vi eks. udnytte i SmartTID ved at få data fra eConomics når en ordre, projekt eller faktura oprettes eller ændres.

For det kan sættes op skal vi bruge 3 ting. Noget skal I selv sætte op i jeres eConomic aftale og andet skal vi sætte op hos os.

Key
Beskrivelse
APIKey
En nøgle der oprettes i SmartTID der giver eConomic adgang til at sende data til SmartTID
eConomicAPIKey
En API key i jeres eConomic hvor I giver SmartTID lov til at integrere med jeres data i eConomic

Opret en APIKey i SmartTID

For at få en APIKey skal du oprette en adgang her https://smartportal.smarttid.dk/apiaccess

Image Placeholder

  1. Tryk Ny API Adgang
  2. Angiv an beskrivelse
  3. Vælg eConomic på listen over partnere
  4. Efter du har gemt oprettes automatisk en APIKey. Tryk på ikonet efter nøglen for at få den kopieret til klippebordet.

Opret eConomicAPIKey

Herefter skal du have givet SmartTID lov til at integrere med jeres eConomic. Det er beskrevet her Integration - Give SmartTID adgang til eConomic

Opsætning af webhook

Når du har disse 3 oplysninger kan du sætte et webhook op i eConomic

Log in i eConomic og klik op det orange tandhjul og vælg "Alle indstillinger"

Image Placeholder

Klik på webhooks under udvidelser

Image Placeholder

Klik på "Nyt webhook" og udfyld følgende

Image Placeholder

  1. Vælg type. Pt. er "Ordre opdateret", "Faktura bogført" og "Projekt opdateret" understøttet
  2. Angiv et navn til eget brug
  3. Angiv denne URL: https://webhook.smarttid.dk/?APIKey=XXXX&APISource=YYYY hvor XXXX erstattes af den APIKey oprette i SmartTID. Den ser ud i retning af C5E6A287-VV4B-4EAF-AD57-2CF78A52927C. YYYY kan være enten eConomicOrder, eConomicProject, eConomicInvoiceDraft, eConomicOffer, eConomicInvoicePosted
  4. Kopier nedenstående "Sendte data" ind og erstat xxxx værdierne med eConomicAPIKey
  5. Skal være: application/json
Eksempel på "Sendte data" ved ordre som skal kopieres ind under punkt 4

{
"eConomicAPIKey":"xxxxxx",
"number":"[NEWNUMBER]"
}