Menupunktet API adgang giver mulighed for at opsætte integrationer, hvori SmartTID er den ene part. API står for Applikations Programmerings Interface, og det vil altså sige et interface mellem applikationer - eller systemer, om man vil. Ved hjælp af SmartTIDs REST API er det muligt for en anden applikation både at trække data ud af SmartTID, at importere data ind i SmartTID samt at opdatere eller slette data i SmartTID.

Kort fortalt står REST for Representational State Transfer. Dette betyder, at når en klient anmoder om en ressource ved hjælp af en REST API, overfører serveren ressourcens aktuelle tilstand tilbage i en standardiseret repræsentation.

Applikationen, der "snakker" med SmartTID, kan være et intern applikation hos jer, men det kan også være en anden ekstern applikation, som I anvender. Det afgørende er, at den pågældende applikation har mulighed for at kalde SmartTIDs REST API.

Under menupunktet API adgang er det ved udfyldelse af følgende felter muligt at oprette en ny API adgang:

Beskrivelse
Her angives et valgfrit navn på API adgangen
Partner
I denne liste figurerer partnere, som SmartTID samarbejder med. Hvis ikke den partner, som I ønsker at integrere med, er på listen, kontakt da venligst jeres SmartTID-konsulent.
Sprog
Sprog for fejlmeddelelser fra SmartTIDs REST API - sættes til dansk eller engelsk
Aktiv
Ja eller nej - sættes til ja for en ny API adgang, men giver mulighed for at deaktivere en adgang.

Når der trykkes på Gem, vil der blive genereret en API nøgle, som vises i kolonnen API nøgle på oversigten. API nøglen er nøglen til at kunne tilgå SmartTIDs REST API for den pågældende partner. Ved hjælp af det lille "kopier" ikon Image Placeholder ud for API nøglen kan nøglen kopieres til udklipsholderen. Det gør det nemt, når API nøglen skal videreformidles til partneren, der skal bruge API nøglen i integrationsopsætningen.