Det er en widget, der viser et diagram over hvilke apps medarbejdere har brugt til at stemple Komme på - over en given periode.

Der er mulighed for at vælge den periode man ønsker at se indstemplingerne for.

Det er også muligt at eksportere diagrammet til PDF.

Oversigten viser kun medarbejdere, som du har ret til at se. Hvis du eksempelvis er holdleder vil den vise dine medarbejdere.

Image Placeholder

Diagrammet viser

  • Øverst er muligheden for at vælge hvilken periode stemplingerne skal vises for.
  • Øverst er muligheden for at få udskrevet diagrammet i PDF form.
  • Et lagkagediagram hvor der i ’stykkerne’ er skrevet, hvor stor en andel en given app udgør af det      samlede antal stemplinger
  • Hvilke farver der hører til hvilken app