Fra version 7.3 har du mulighed for selv at opsætte dashboard på portalen.

Det nye dashboard er standard opsat, så du får vist de samme to informationer som altid har været der, Medarbejdere på arbejde og Fravær de nærmeste dage. Dog har vi tilføjet en ny widget med Nyheder i SmartTID. Her kan du se overskrifterne og derfra hoppe til at læse hele nyheden eller se en video.

Dashboard er opbygget i rækker og kolonner, som man kan se, hvis man trykker på Image Placeholder øverst til venstre.

Som udgangspunkt, har vi lavet alle widgets således, at de kun viser informationer, som du har rettigheder til. Det vil sige du vil eksempelvis kun kunne se kladdelinjer for dine medarbejdere.

Rediger dashboard

Når du har trykket på Rediger ser dit dashboard således ud:

Image Placeholder

Her, under rediger, kan man tilføje rækker og kolonner. Når man er færdig med at tilføje rækker og widgets skal man altid huske at trykke på Gem i toppen, inden man trykker Retur til dashboard. 

Image Placeholder


De informationer man kan få vist i kolonnerne kalder vi widgets. Informationerne kan være vist som
  • Fliser eller Tiles – dem kan der være 6 af på en række
  • Lagkagediagram – dem kan der være 3 af på en række
  • Graf – dem kan der være 3 af på en række
  • Liste – dem kan der være 3 af på en række

Til højre i billedet ligger de widgets, som er tilgængelige. Det er vores bud på widgets, der kan give værdi til mange kunder og de er en del af standard SmartTID.

Hvis du har egne ønsker til en widget kan du tage fat i din sædvanlige konsulent, hvor i sammen kan beskrive dit ønske. Enten laver vi den til dig efter regning eller, hvis vi vurdere at den giver værdi for alle vores kunder, så laver vi den som en del SmartTID pakken.

Du tilføjer en widget ved at trække den med musen til den ønskede kolonne og slippe.

Nogen gange fylder en widget mere i højden end rækken er ’født’ med. Så kan man gøre rækken højere ved at trække med musen på den stiplede linje.

Image Placeholder

Opsætning af widgets

Under IT Opsætning/ Widget har du mulighed for at redigere visningen af en widget. Det kræver dog, at du har rettigheder til at redigere opsætningen af en widget

Nedenfor er vist et eksempel på hvordan redigering af en widget ser ud.

Image Placeholder

Image PlaceholderFeltet Beskrivelse: Her kan du ændre den standard tekst, som SmartTID har lavet.

Image Placeholder Feltet User Roles: Her kan skrive den rolle ind, som skal have adgang til en widget.

 

Det er rollerne fra standard opsætningen af SmartTID af brugere, som også bliver brugt her. 

De ligger under IT Opsætning/ Brugere.

Her kan du se de roller der anvendes.Video

Med eksempel på opsætning af dashboard