Under Analyser har vi samlet en række rapporter. De fleste er rapporter er lavet efter ønske fra kunder, hvor det så er vurderet at rapporten også vil give værdi for andre kunder.

Man kan komme til Analyser ad to veje

·       Via menupunktet under Rapporter/ Analyser

·       Via en widget på Portalens dashboard.

Funktionaliteten er helt ens. Vi vil anbefale at benytte Rapporter/ Analyser, hvis man skal have et større overblik, da pladsen for widget er begrænset. Widget kan eksempelvis benyttes til at have en bestemt rapport stående på sit dashboard, som bliver vist hver gang man er på portalens dashboard.

Det kunne være Arbejdsplanen for de næste 3 uger, hvor man kan se både hvordan arbejdstiderne forventes at være for den enkelte medarbejder, men også det fravær der er kendt.

Image Placeholder

Valg af den enkelte rapport sker fra knappen helt til højre i toppen. Når man trykker på knappen får man oversigten over mulige rapporter.

Image Placeholder

Afgrænsninger af den enkelte rapport sker fra toppen. Når man har valgt en afgrænsning for en rapport vil den blive husket til næste gang man vælger rapporten. Man skal således ikke starte forfra med at sætte sine filtre op hver gang man trækker en rapport.

Dog skal man måske rette i datoafgrænsningen.

Datoafgrænsninger

Image Placeholder

I venstre side sætter man den datoperiode der ønskes vist. I datointervallet er det muligt at få vist helt op til 4 uger.

Bemærk, at den valgte datoperiode bliver fastholdt, uanset hvilken rapport og filtrering man vælger. Den  valgte periode bliver husket fra gang til gang.

Når man har valgt den ønskede rapport, via knappen helt til højre, så trykker man på knappen ’Vis analyse’ og rapporten vises.

Under Poster er det muligt at vælge, hvor mange poster der skal være vist, inden der eventuelt skal bladres til næste side.

Image Placeholder

Filter

Image Placeholder

I højre side er der mulighed for at opsætte en række filtre. Filtrene vil ændre sig afhængig af hvilken rapport der er valgt.

De vil således blive beskrevet sammen med den enkelte rapport. Dog vil mulighederne 'Import/eksport' og 'Kolonner' altid være tilgængelige.

Under Import/eksport vil det være mulighed for at eksportere en rapport til et andet format, eksempelvis PDF, Excel eller CSV lige som der er mulighed for at udskrive rapporten herfra.

I 'Kolonner' er der mulighed for at vælge til og fra på de kolonner man vil have vist i rapporten. Man kan i nogle rapporter eksempelvis vælge om man vil have Afdeling vist.

Hurtig søgning

Feltet ligger i højre side. Her er der mulighed for at lave en søgning i visningen. Det kunne eksempelvis være en bestemt medarbejder, som ikke var synlig i oversigten.