Job er en mulighed for at knytte specifikke opgaver til medarbejdernes indstemplinger. Man kan således opsamle tid på de opgaver (jobs), som medarbejderne udfører.

Man kan registrere i op til 3 niveauer:
 • et job er det øverste niveau, identifikationen kan f.eks. være et ordrenummer eller projektnummer.
  • Maleropgaver
  • Tømreropgaver
 • Under jobbet oprettes en eller flere operationer fx:
  • Hente materialer
  • Arbejde hos kunde
  • Planlægning
 • Under operationerne kan man eventuelt tilknytte aktiviteter fx:
  • Fakturerbart
  • Ikke fakturerbart
  • Fastpris

Oprettelse af job:Image Placeholder

 • Klik på knappen '+ Nyt Job'.

 1. Kode er den unikke kode, systemet bruger til at skelne de forskellige jobs fra hinanden. Det kan fx være et ordrenummer. Koden vil fremgå af knapperne i appen.
 2. Fritekstfelt til beskrivelse af jobbet. Denne tekst vil fremkomme på knappen i appen.
 3. Man kan oprette jobskabeloner, så man altid oprette jobs på samme måde - fx, at det er de samme operationer og/eller samme afdelinger mv. 
 4. Vælg status - et job der skal bruges nu skal have status 'Startet'. Men her kan du også vælge 'planlagt' eller skabelon (jf. ovenfor).
  1. Job kan desuden have status som 'Annulleret' eller 'Afsluttet'. 

Fanen 'Job Info':

Image Placeholder

 1. Det er muligt at tilføje ekstra tekst til jobbets beskrivelse. Dette vil komme på en separat linje på knapperne på appen.
 2. Job kan samles i jobgrupper, som man så kan anvende til at styre hvilke medarbejdere, der skal have adgang til at registrere tid på det pågældende job i den angive gruppe.
 3. Hvis jobbet har status af 'Planlagt' vil det være her man angiver, hvornår jobbet skal overgå til status 'startet'. Altså hvornår jobbet skal være synligt på appen og hvornår det evt. skal lukke sigen.
 4. Her angives automatisk, hvilken medarbejder/bruger, der opretter jobbet og det kan angives, hvem der afslutter det.

Fanen 'Andet':

Image Placeholder

 1. Hvis der er oprettet afdelinger, kan man her vælge en specifik afdeling, som jobbet hører til i. Det vil sige, at det ikke vises i andre afdelinger eller vises for andre fra andre afdelinger.

Fanen 'Operation':

Image Placeholder

En operation er en underopgave eller proces til et job. Der skal være mindst én operation til et job, men typisk vil der være flere. Ofte vil operationen bruges til at beskrive en handling - fx som ovenfor eller måske 'Slibning', 'Afdækning' og 'Maling'.
Under operationerne kan man på lignende vis tilknytte aktiviteter.
 • Tilføj en ny operation via knappen '+ Ny operation'
 • Klik på linjen for at folde detaljer om operationen ud, herunder eventuelle bemærkninger, der kan skrives til.

Menupunktet Jobopsætning:


Selve joboprettelsen og administrering af jobs foregår i menupunktet 'Daglige opgaver' -> 'Job'. Men der er et særligt menupunkt til administration af opsætning og underenheder til jobs:

Image Placeholder

Menupunktet 'Operation' giver mulighed for at tilføje eller at redigere operationer. 
En operation er en underopgave eller proces til et job. Der skal være mindst én operation til et job, men typisk vil der være flere. Ofte vil operationen bruges til at beskrive en handling - fx som ovenfor eller måske 'Slibning', 'Afdækning' og 'Maling'.

Menupunktet 'Aktivitet' viser de aktiviteter, man måtte have knyttet til operationerne. Det kan fx være 'Fakturerbart', 'Ikke fakturerbart' og 'Fast pris'.

Menupunktet 'Operationsgruppe' gør det muligt at samle operationer i grupper.

Menupunktet 'Jobgruppe' bruges til at samle jobs i grupper, så medarbejderne fx kun kan se visse jobgrupper. På denne måde kan man gøre det mere simpelt for medarbejderne, når de skal logge ind, så de ikke skal sortere i så store mængder data.

Menupunktet 'Job Rate' er under udvikling.