Importer korrektionskladde fra Excel eller CSV

Linjer til korrektionskladde kan importeres til SmartTID fra enten en Excel- eller en CSV-fil.

Funktionen ligger på siden Korrektionskladde under knappen Import/eksport.

Image Placeholder

Begge typer filer kan indeholde de felter/kolonner, der er beskrevet i listen nedenfor, selvom de ikke alle er udfyldt med data. Vær opmærksom på, at felterne/kolonnerne ikke skal have overskrifter - det er kun 'rene' data, der importeres. Lader man skabelonens overskrifter stå, vil denne linje fejle, men ellers ikke påvirke importen.

For at datoer (der skrives YYYYMMDD) opfattes korrekt af Excel, skal kolonnens format være indstillet til 'Tekst'. På den måde konverterer Excel ikke datoformatet til 'noget andet'. Det samme gælder f.eks. kolonne B, hvis man ønsker foranstillede nuller i medarbejderkode.

Bemærk også, at det er koderne for elementerne 'Arbejdstype' og 'Kladde', der skal angives. Systemet genkender ikke beskrivelsen eller navnet på f.eks. en arbejdstype.

Følgende felter/kolonner kan være med i filerne:

Feltnr
Excel kolonne
Felt/kolonne
Skal udfyldes
Beskrivelse
1
A
Dato
Ja
Dato for bogføring
Format YYYYDDMM
2
B
Medarbejder kode
Ja
Op til 20 tegn
3
C
Kladde kode
Nej
Hvis den ikke udfyldes hentes kladde kode fra medarbejder
Op til 20 tegn

D
Arbejdstype kode
Ja
Op til 20 tegn
5
E
Antal/Enheder
Nej
Op til 20 tal
6
F
Bemærkning
Nej
Op til 50 tegn 
Hent en CSV-fil-skabelon her. (Og husk at slette de data, der ligger som eksempel.)
Hent en Excel-fil-skabelon her. (Og husk at slette de data, der ligger som eksempel.)

Gælder fra version 7.2.0