Importer jobs fra Excel eller CSV

Jobs kan importeres til SmartTID fra enten en Excel- eller en CSV-fil.

Funktionen ligger på siden Job under knappen Import/eksport.

Image Placeholder
Begge typer filer kan indeholde de felter/kolonner, der er beskrevet i listen nedenfor, selvom de ikke alle er udfyldt med data. Vær opmærksom på, at felterne/kolonnerne ikke skal have overskrifter - det er kun 'rene' data, der importeres.

For at datoer (der skrives YYYYMMDD) opfattes korrekt af Excel, skal kolonnens format være indstillet til 'Tekst'. På den måde konverterer Excel ikke datoformatet til 'noget andet'. Det samme gælder f.eks. kolonne A, hvis man ønsker foranstillede nuller i jobkode.

Bemærk også, at det er koderne for elementerne som 'Jobgruppe' og 'Jobskabelon', der skal angives. Systemet genkender ikke beskrivelsen eller navnet på f.eks. en jobgruppe.

Følgende felter/kolonner kan være med i filerne:

Feltnr
Excel kolonne
Felt/kolonne
Skal udfyldes
Beskrivelse
1
A
Job kode
Ja
Op til 20 tegn i tekst og tal
2
B
Job beskrivelse
Nej
Op til 50 tegn
3
C
Job beskrivelse 2
Nej
Op til 50 tegn
4
D
Jobgruppe kode
Nej
Op til 20 tegn
5
E
Job skabelon
Nej
Op til 20 tegn 
6
F
Job ansvarlig
Nej
Op til 20 tegn
7
G
Afdeling
Nej
Op til 20 tegn
8
H
Status
Nej
Hvis ikke udfyldt sættet status = Started
Kan være én af følgende:
Started
Planned
Completed
Canceled
Template
9
I
Planlagt startdato
Nej
Format YYYYMMDD

Importen opretter jobs, som ikke er oprettet i forvejen og opdaterer informationer på dem, der findes i forvejen.

Hent en CSV-fil-skabelon her. (Og husk at slette de data, der ligger som eksempel.)
Hent en Excel-fil-skabelon her. (Og husk at slette de data, der ligger som eksempel.)

Gælder fra version 7.2.0