Det er muligt at styre ud fra anciennitet, hvilke lønarter, der skal benyttes ved overførsel af løn.

Håndteringen sker på arbejdstypen, hvor man altid har kunnet påføre en lønart til lønsystemet. På en arbejdstype, hvor man ønsker en lønart opdelt efter anciennitet kan man udvide med en linje pr. anciennitetsperiode.

Image Placeholder

Under Funktioner på arbejdstypen vælges Lønart (1) og følgende billede dukker op:

Image Placeholder

Her kan man indtaste en ny linje (1) eller redigere/slette en linje (2).

Der skal som minimum angives en lønart (3) og antal dage (4 og 5). Anciennitet udregnes som antal dage ud fra ansættelses perioder på medarbejderen. Man kan derudover angive, om en anciennitets lønart kun skal gælde for en eller flere af følgende:
  • Arbejdskalender
  • Et givent datointerval (dato fra tidspost)
  • Profil
  • Arbejdsfunktion
Hvis der ikke kan findes en lønart inden for kriterierne, så tages lønarten fra selve arbejdstypen. Så husk altid at bibeholde en lønart på arbejdstypen. Læs mere om arbejdstyper her: Arbejdstype

Der er mulighed for at påvirke en medarbejders anciennitet, hvis det f.eks. ikke er gældende ansættelsesperiodes startdato, der er afgørende. Eksempel:

Image Placeholder

Afhængig af anciennitets opsætningen, så hentes den ønskede lønart ved overførsel til løn.

Image Placeholder