Fra og med version 6.18.92 er det muligt at aktivere en kørsel, der sikrer at lønperioder automatisk bliver genereret løbende.

Aktivere den automatiske oprettelse

Du skal gøre følgende for at aktivere dette:
  • Under menupunktet 'Løn' -> 'Lønperiode' skal du redigere den eller de lønperioder som du ønsker at opsætte automatisk generering for - klik på den ønskede lønperiode:
  • I feltet 'Datoformel' skal du indsætte en såkaldt datoformel for den enkelte periode. En datoformel er en kommando eller kode, som systemet skal bruge for at kunne generere nye perioder. Typisk vil behovet være at generere nye perioder for 14 dage eller 1 måned. Her vil datoformlerne hedde hhv. 14D eller 1M. Det kan også være andre perioder og du kan læse mere om Datoformel her.
  • Der skal også angives hvor mange perioder frem der ønskes genereret. Det gøres i feltet 'Aotogenerer antal perioder frem'. Det kan eks. være 12 perioder for månedslønnede og 26 perioder for 14 dageslønnede for at have et helt år genereret forud. Hvis man ønsker, at systemet blot har én ny periode at tage fat på ad gangen, skal man taste 1 i feltet. 

Forudsætninger

Følgende gælder for denne kørsel:
  • Kørsel AUTOLØNP skal være aktiv under IT opsætning -> SQL jobs. Den sættes standard aktiv til at køre hver søndag nat.
  • Kørslen opretter kun for lønperioder hvor der er angivet en datoformel.
  • Kørslen opretter kun for lønperioder, der bruges af ansatte medarbejdere.
  • Der skal være oprettet mindst én periode manuelt som kørslen så har at beregne næste periode ud fra.