I SmartTID har vi mulighed for at udbygge funktionaliteten til at håndtere specielle regler og aftaler. Det kan være alt lige fra særlige tillæg der skal udløses under særlige omstændigheder til særlige tjeks man ønsker ifm. godkendelse af en kladde. Det kan også være ønsker om kørsler der foretager reguleringer af forskellig art. Vi har rundet 100 forskellige udvidelser og vi er ikke i tvivl om at det er en klar styrke ved at køre SmartTID.

Påvirker ikke standardløsningen

Vi har designet SmartTID på en sådan måde, at vi kan koble disse specialfunktioner på rundt omkring i systemet, uden at det påvirker standardfunktionalitet. Derfor kan alle vores kunder også køre på den samme version uagtet nogle har en eller flere specialfunktioner koblet på.

Hvad skal de bruges til?

Vi har altid lavet disse programmeringsoplæg, men har besluttet at vi vil lave disse programmeringsoplæg fremadrettet efter er fast format uanset hvor kompleks en funktioner der skal laves. Disse programmeringsoplæg udarbejdes af jeres konsulent i samarbejde med jer og skal sikre
  • I får den funktionalitet I har ønsket. Vi sikrer at de mulige scenarier er tænkt ind og beskrevet
  • Det ser ud som I har forventet. Vi laver tegninger, illustrationer, skærmdumps etc. for at illustrere hvordan det kommer til at se ud.
  • Dokumentation. Både I og vi kan se, og ikke mindst huske, hvordan tilretningen fungerer, hvilke forudsætninger det virker under osv.

Hvad koster det?

Udarbejdelse af disse programmeringsoplæg, selve udvikling, test og implementering fortages af vores implementeringskonsulenter og udviklere i samarbejde med jer og afregnes pr. medgået tid efter gældende timetakst. Se vores generelle handelsbetingelser