Hvis du ønsker at besigtige din SmartTID-lønudlæsning csv-fil, så anbefaler vi, at du åbner filen med Notesblok (Notepad), hvilket gøres ved at højreklikke på filnavnet og vælge Åbn med Notesblok:

Image Placeholder

Du kan nu frit editere i filen og gemme den.

Ønsker du imidlertid at åbne den med Excel, bedes du være opmærksom på, at Excel som "standard" ikke forstår specialtegn såsom æ, ø og å og derfor forvansker disse, hvilket særligt er et problem, hvis du gemmer filen igen efterfølgende. Denne forvanskning kan dog undgås ved at følge nedenstående vejledning:

  1. Åbn Excel
  2. Tryk på Tom projektmappe for at få et nyt, tomt regneark
Image Placeholder

  1. Under Data-fanebladet tryk på ”Fra tekst/CSV”
Image Placeholder


  1. Vælg fil og tryk ”Importér” (Excel indlæsnings-wizard aktiveres)
  2. Angiv som så: (Oprindelse: Unicode(UTF-8) / Afgrænser: Semikolon)
  3. Tryk 'Indlæs'
Image Placeholder
  1. Nu er data indlæst, og Excel har tilføjet kolonneoverskrift og stribede rækker.
Image Placeholder

  1. Hvis man fjerner de to flueben på ovenstående skærmbillede (Kolonneoverskrift, Stribede rækker)
  2. Og trykker 'Opdatér'.
  3. Til sidst kan man evt. fjerne den øverste tomme række og gemme filen.
Image Placeholder