Med denne kørsel kan man regulere normal tiden i en given periode og postere reguleringen på en angiven arbejdstype.

Kørslen optæller antal normal timer i perioden på bogførte poster, hvor arbejdstypen har markering for "Tæl som Normaltid".

Normal tiden ud over det angivne antal posteres på den angivne arbejdstype.

Posteringerne sker pr. den angivne slutdato.

I nedennævnte eksempel ønsker man at lægge normal tid over 74 timer til arbejdstypen HENSAT for perioden 03-01-2022 til 16-01-2022.

Indtast start- (1) og slutdato (2) samt kladde (3) og arbejdstype (4) til postering. Indtast grænse for regulering (5). Alt herover vil blive posteret på den angivne arbejdstype. Tryk herefter på "Hent data" (6).

Image Placeholder

Herefter vises alle ansatte medarbejdere.

Bemærk man ved hjælp af hurtigsøgning (1) eller filtre (2) kan filtrere sig til en eller flere medarbejdere. HUSK at alle de medarbejdere, der fremgår af listen vil blive reguleret, hvis de opfylder kriteriet. Bemærk der kan være flere sider.

Tryk på "Udfør regulering" (3) og regulering vil blive foretaget.

Image Placeholder

Poster til regulering vil blive lagt i Korrektionskladden under den angivne kladde til videre behandling. Posterne kan godkendes ved tryk på knappen i kolonnen Godkend (1). Under menuen Funktioner (2) kan de enkelte poster både godkendes og bogføres samt slettes og redigeres.

Image Placeholder

Image Placeholder

Gælder fra version:
Portal 0.9.24
Database 6.19.10
DAB kørsel 870