Med denne kørsel kan man regulere overtider i en given periode baseret på indtastet norm tid. Der skal også vælges specifikke arbejdstyper, hvorpå overtiden posteres.

Kørslen optæller antal normal timer i perioden på bogførte poster, hvor arbejdstypen har markering for "Tæl som Normaltid".

Normal tiden ud over de angivne norm tider posteres på den tilsvarende angivne arbejdstype.

Posteringerne sker pr. den angivne slutdato.

I nedennævnte eksempel har der været en normal arbejdstid på 43 timer i perioden. Hvis man ønsker at overføre normal tid over 35 timer fordelt på 2 arbejdstyper, så kan man f.eks. indtaste 40 timer i overtid2 og 35 timer i overtid1. Dette vil medføre, at der posteres 3 timer på arbejdstype2 og 5 timer på arbejdstype1. De oprindelige 43 normal timer berøres ikke.

Man kan også nøjes med at overføre til arbejdstype1 ved kun at angive 35  timer overtid1. Så vil alle 8 timer blive posteret på arbejdstype1.

Indtast start- (1) og slutdato (2). Indtast antal timer (3 og 5) og vælg hvilke arbejdstyper (4 og 6), de skal posteres på. Vælg en kladde (7) og tryk herefter på "Vis medarbejder liste" (8).

Image Placeholder

Herefter vises alle ansatte medarbejdere, som har bogførte poster i perioden.

Bemærk man ved hjælp af hurtigsøgning (1) kan filtrere sig til en eller flere medarbejdere. HUSK at alle de medarbejdere, der fremgår af listen vil blive reguleret. Bemærk der kan være flere sider (2).


Der vil løbende blive påført yderligere filtre efter behov.

Tryk på "Udfør regulering" (3) og regulering vil blive foretaget.

Image Placeholder

Poster til regulering vil blive lagt i Korrektionskladden under den angivne kladde til videre behandling. Posterne kan godkendes ved tryk på knappen i kolonnen Godkend (1). Under menuen Funktioner (2) kan de enkelte poster både godkendes og bogføres samt slettes og redigeres.

Image Placeholder

Gælder fra version:
Portal 0.7.26
Database 6.18.01
DAB kørsel 931