Med denne kørsel kan man regulere overtider i en given periode baseret på indtastet normtid. Der skal også vælges specifikke arbejdstyper, hvorpå overtiden posteres.

Kørslen optæller antal normaltimer i perioden på bogførte poster, hvor arbejdstypen har markering for "Tæl som Normaltid".

Normal tiden ud over de angivne norm tider posteres på den tilsvarende angivne arbejdstype.

Posteringerne sker pr. den angivne slutdato.

I nedennævnte eksempel har der været en normal arbejdstid (normaltid) på 43 timer i perioden. Men normtiden er kun 35 timer. Der er altså 8 timers overtid, der skal fordeles på andre arbejdstyper. Her fordeler vi det på 2 arbejdstyper:

Timer over 35 timer posteres på FLEX+ (felt #3)
Timer over 40 timer posteres på HENSÆTTES (felt #5)
Dette vil medføre, at der posteres 5 timer på arbejdstype 1 og 3 timer på arbejdstype 2. De oprindelige 43 normaltimer berøres ikke - de vil stadig være normaltimer.

Man kan også nøjes med at overføre til arbejdstype 1 ved kun at angive 35 timer i feltet vedr. arbejdstype 1. Så vil alle 8 timer blive posteret på arbejdstype 1.

Indtast start- (1) og slutdato (2). Indtast antal timer (3 og 5) og vælg hvilke arbejdstyper (4 og 6), de skal posteres på. Vælg en kladde (7) og tryk herefter på "Vis medarbejder liste" (8).

Image Placeholder

Herefter vises alle ansatte medarbejdere, som har bogførte poster i perioden.

Bemærk man ved hjælp af hurtigsøgning (1) kan filtrere sig til en eller flere medarbejdere. HUSK at alle de medarbejdere, der fremgår af listen vil blive reguleret. Bemærk der kan være flere sider (2).


Der vil løbende blive påført yderligere filtre efter behov.

Tryk på "Udfør regulering" (3) og regulering vil blive foretaget.

Image Placeholder

Poster til regulering vil blive lagt i Korrektionskladden under den angivne kladde til videre behandling. Posterne kan godkendes ved tryk på knappen i kolonnen Godkend (1). Under menuen Funktioner (2) kan de enkelte poster både godkendes og bogføres samt slettes og redigeres.

Image Placeholder

Gælder fra version:
Portal 0.7.26
Database 6.18.01
DAB kørsel 931

V2 - CB - 21-12-2023