Med denne kørsel kan man ned regulere overtid i en given periode baseret på indtastet norm tid. Kørslen benyttes, hvis en medarbejders norm tid afviger i perioden i forhold til norm tiden på arbejdskalenderen.

Kørslen optæller antal normal timer i perioden på bogførte poster, hvor arbejdstypen har markering for "Tæl som Normaltid".
Derudover optælles antal overtids timer i perioden på bogførte poster, hvor arbejdstypen er påført en Overtidskode.

Hvis der er overtid samtidig med, at optalte normal timer - optalte overtids timer er mindre end det indtastede normal time antal, så foretages en regulering.

Reguleringen foretages dag for dag i den angivne periode indtil reguleringssaldo går i nul.

Indtast start- (1) og slutdato (2). Vælg en kladde (3) og indtast den ønskede norm tid (4). Tryk herefter på "Vis medarbejder liste" (5).

Image Placeholder

Herefter vises alle ansatte medarbejdere, som har bogførte poster i perioden.

Bemærk man ved hjælp af hurtigsøgning (1) kan filtrere sig til en eller flere medarbejdere. HUSK at alle de medarbejdere, der fremgår af listen vil blive reguleret. Bemærk der kan være flere sider (2).

Der vil løbende blive påført yderligere filtre efter behov.

Tryk på "Udfør" (3) og regulering vil blive foretaget.

Image Placeholder

Poster til regulering vil blive lagt i Korrektionskladden under den angivne kladde til videre behandling. Posterne kan godkendes ved tryk på knappen i kolonnen Godkend (1). Under menuen Funktioner (2) kan de enkelte poster både godkendes og bogføres samt slettes og redigeres.

Image Placeholder


Gælder fra version:
Portal 0.7.26
Database 6.18.01
DAB kørsel 867