Med denne kørsel kan man regulere overtid i en given periode, hvis registreret normaltid - registreret overtid er mindre end normal tid på arbejdskalenderen.

Kørslen optæller antal normal timer i perioden på bogførte poster, hvor arbejdstypen har markering for "Tæl som Normaltid".
Derudover optælles antal overtids timer i perioden på bogførte poster, hvor arbejdstypen er påført en Overtidskode.

Der foretages kun regulering, hvis der er registreret overtid i perioden.

Reguleringen foretages dag for dag i den angivne periode indtil reguleringssaldo går i nul.

Hvis f.eks. arbejdskalenderen siger 33,75 normal timer i perioden, og der er registreret 43 normal timer samt 12,25 overtids timer, så vil overtiden reguleres med 12,25 - (43 - 33,75) = -3 timer.

Indtast start- (1) og slutdato (2). Vælg en kladde (3) og tryk på "Vis medarbejder liste" (4).

Image Placeholder

Herefter vises alle ansatte medarbejdere, som har bogførte poster i perioden.

Bemærk man ved hjælp af hurtigsøgning (1) kan filtrere sig til en eller flere medarbejdere. HUSK at alle de medarbejdere, der fremgår af listen vil blive reguleret. Bemærk der kan være flere sider (2).

Der vil løbende blive påført yderligere filtre efter behov.

Tryk på "Udfør regulering" (3) og regulering vil blive foretaget.

Image Placeholder

Poster til regulering vil blive lagt i Korrektionskladden under den angivne kladde til videre behandling. Posterne kan godkendes ved tryk på knappen i kolonnen Godkend (1). Under menuen Funktioner (2) kan de enkelte poster både godkendes og bogføres samt slettes og redigeres.

Image Placeholder


Gælder fra version:
Portal 0.7.26
Database 6.18.02
DAB kørsel 851