Med denne kørsel kan man nulstille tæller totaler pr. en given dato.

Kørslen finder saldoen pr. medarbejder på tælleren for den angivne dato. Der dannes en modpost i korrektionskladden til godkendelse og bogføring. Modposten posteres på den angivne arbejdstype.

Indtast dato (1), tæller (2), korrektionskladde (3), arbejdstype (4) og evt. en bemærkning til kladdelinjen/tidsposten(5).

Tryk på "Opdater medarbejderliste" (6).

Image Placeholder

Herefter vises alle ansatte medarbejdere.

Bemærk man ved hjælp af hurtigsøgning (1) bl.a. kan filtrere sig til en eller flere medarbejdere. Derudover er der filter funktioner (2) og markering af poster (3).

HUSK at alle de medarbejdere, der fremgår af listen vil blive medtaget i kørslen. Bemærk der kan være flere sider.

Tryk på "Udfør nulstilling" (4).

Image Placeholder

Poster til nulstilling vil blive lagt i Korrektionskladden under den angivne kladde til videre behandling.

Gælder fra version:
Portal 0.9.56
Database 6.19.50
DAB kørsel 753