Med denne kørsel kan man generere beskeder til en eller flere medarbejdere. Beskeden fremkommer på medarbejderens App/WebTerminal, hvis knappen Beskeder er slået til.

App/WebTerminal viser både læste og ulæste beskeder. 

Image Placeholder

Image Placeholder

Under System opsætning kan man angive, hvor mange dage tilbage beskederne skal vises i App'en:

Image Placeholder

Afsendelse af besked sker ved at indtaste besked dato  (1) og selve beskeden (2). Tryk herefter på "Vis medarbejderliste" (3).

App/WebTerminal kan max. vise 250 tegn. Så undgå beskeder længere end det.

Image Placeholder

Herefter vises alle ansatte medarbejdere.

Ved hjælp af filtre (1) eller Hurtig søgning (2) kan man filtrere sig til en eller flere medarbejdere. HUSK at alle de medarbejdere, der fremgår af listen vil få tilsendt beskeden. Bemærk der kan være flere sider.

Tryk på "Generer besked" (3) og beskeden vil blive sendt. Besked håndtering sker ikke via mail systemer, men håndteres internt i SmartTID databasen.

Image Placeholder

På den enkelte medarbejder under Daglige opgaver kan man via knappen Funktioner se og redigere/slette beskeder.

Image Placeholder

Image Placeholder

Det er muligt at indlægge en standard besked pr. profil. Det betyder, at alle medarbejdere med den pågældende profil vil få standard beskeden ved generering af besked. Standard beskeden sættes efter en eventuel indtastet besked.

Ovennævnte eksempel vil i kombination med eksemplet herunder danne følgende besked til alle med profilen CHAUF_EXP: 
Husk tilmelding til fredagsmøde. Gælder alle chauffører.

Image Placeholder


Gælder fra version:
Portal 0.8.53
Database 6.18.11