Mange chauffører er ansat uden fastlagt arbejdstid.

Denne kørsel beregner chaufførens overtidstillæg på ugebasis for chauffører med ikke fastlagt daglig arbejdstid og sikrer at medarbejderne får de korrekte tillæg.

Kørslen findes under fanen: Kørsler i SmartTID

Når kørslen vælges, præsenteres du for følgende felter:


Image Placeholder

 

 1. Dato
  1. Her vælges hvilken uge beregningen skal køres for.
   SmartTID beregner 1 uge ad gangen, så hvis beregningen kun udføres i gang i lønperioden, så skal kørslen afvikles 1 gang pr. uge i lønperioden.
 2. Tillæg 37-42
  1. Her angives hvilken arbejdstype, der skal benyttes for arbejdstimerne mellem 37 og 42.
   Et beregnet tillæg vil blive udbetalt på den valgte arbejdstype.

   Ift. en standardopsætning, vil dette være Overtimer 1-3(OT123)
 3. Tillæg 05-06
  1. Her angives hvilken arbejdstype, der skal anvendes for arbejdstimer i tidsrummet 05-06.
   Ift. en standardopsætning, vil dette være 05-06(OTFØR)
 4. Profil
  1. Her angives hvilken medarbejderprofil, der skal benytte beregningen.
   Er dine medarbejdere med ikkefastlagt daglig arbejdstid fordelt ud på flere profiler, er det nødvendigt at afvikle kørslen ad flere omgange.
 5. Tillæg >42
 6. Her angives arbejdstypen, der skal benyttes for arbejdstimer udover 42 timer.
  Ift. en standardopsætning, vil dette være Overtimer 1-3(OT123)
 7. Tillæg 18-21
 8. Her angives arbejdstypen, der skal benyttes for arbejdstimer i tidsrummet 1800-2100.
  Ift. en standardopsætning, vil dette være Overtimer 1-3(OT123)
 9. Vis beregning
  1. Når der trykkes på denne knap, vil de bogførte tidsregistreringer blive gennemgået og beregningen præsenteret.
  2. Før beregningen kan gennemføres er der dog følgende betingelser:
   1. ALLE ovenstående felter SKAL være udført.
   2. Alle tidsregistreringer i den valgte periode SKAL være bogført.

 


Efterfølgende vil følgende billede blive vist:
Image Placeholder
I beregningslinjen markeret med rødt, bliver følgende kolonner vist:


 1. Medarbejder nr.
 2. Medarbejder navn
 3. Startdato
  1. Dette er mandagen i den pågældende uge, hvor beregningen bliver udført.
 4. Slutdato
  1. Dette er søndagen i den pågældende uge, hvor beregningen bliver udført.
 5. Timer 05-21
  1. Her vises det samlede antal timer, der er registreret i tidsrummet 0500 til 2100 i perioden.
 6. Tillæg 05-06
  1. Her vises det samlede antal timer, der er registreret i tidsrummet 0500-0600 og derfor udløser et tillæg.
 7. Tillæg 18-21
  1. Her vises det samlede antal timer, der er registreret i tidsrummet 1800-2100 og derfor udløser et tillæg.
 8.  Regulering tillæg
  1. Her vises det antal timer af den lave overtidssats, der reguleres og overføres til den dyre timesats. Der kan højest udbetales 5 timer af den lave overtidssats i perioden. Alle yderligere timer overføres til den dyre overtidssats.
 9. Timer 37-42
  1. Her vises det antal af timer, der er arbejdet mellem 37 og 42 timer på ugebasis og derfor udløser et tillæg. Hvis der allerede er registreret 5 timers overtid mellem 05-06 og 18-21, så vil der ikke blive beregnet yderligere timer her, da yderligere timer overføres til den dyre overtidssats.
 10. Timer >42
  1. Her vises det samlede antal timer der er arbejdet udover 42 timer, eller der er reguleret til at udløse den dyre overtidssats.

Når beregningen er kontrolleret, kan du trykke på knappen Udfør beregning.


Som en ekstra sikkerhed, vil SmartTID først kontrollere om beregningen er udført tidligere.
Her kontrollerer systemet, at der ikke foreligger korrektionskladder i den angivne perioder, med bemærkningen: ”Overtidsreg.”.

Findes der ikke-bogførte eller bogførte korrektionskladder i perioden med denne bemærkning, så vil reguleringen ikke blive udført igen.


Du kan derfor trygt udføre beregningen ad flere omgange, uden risiko for dobbeltudbetaling til dine medarbejdere.

Når beregningen er udført, så vil SmartTID oprette en række korrektionskladdelinjer, med de beregnede korrektioner.

Image Placeholder


Beregningerne ligger nu her klar til kontrol, godkendelse og til slut bogføring.

Når linjerne er bogført, så er du klar til lønoverførsel.


Gælder fra version:
Portal 0.9.53
Database 6.19.40