Første gang du går ind på https://webterminal.smarttid.dk/ fra en ny PC eller browser så skal denne tilknyttes jeres konto hos SmartTID.

Du vil blive mødt med denne dialog på skærmenTryk på "Register Device" 1.
Password finder du under 'IT opsætning' -> fanen 'Terminal'.

Image Placeholder

2.
Jeres SmartTID kundenr. som I har fået oplyst i en velkomst mail. Hvis du ikke kan huske eller finde denne, må du kontakte vores support på support@smarttid.dk

I kan også finde jeres kundenr. under 'IT opsætning', faneblad 'Virksomheds Info' :

Image Placeholder


3. 
En beskrivelse så det er nemmere at identificere hvilken PC/Browser der er anvendt - det kan evt. beskrive en afdeling, en lokation i jeres virksomhed.


rev. 01 SC. 07-12-2020