Kladdenavne er overskriften for de forskellige kladder, man måtte bruge til at opdele registreringer fra medarbejdere. Medarbejdere kan være tilknyttet forskellige kladder, afdelinger kan være tilknyttet forskellige kladder osv.

Kladdekode
Unik betegnelse for kladden, så SmartTID-systemet kan genkende den.
Beskrivelse
Fritekstfelt til beskrivelse.
Sorterings orden
Det kan være hensigtsmæssigt at kunne bestemme rækkefølgen på hvordan kladderne oplistes.
Aktiv
Om denne kladde er i brug i øjeblikket.
Jobkladde aktiv
Denne markering aktiverer jobdelen af kladden. Ellers vil det kun være timedelen, der er aktiv.
Job afmelding aktiv
Om der skal være mulighed for at afmelde eller lukke jobs for medarbejderne, når jobbet er udført.
Mail påmindelse
Mulighed for at sætte en mailadresse ind, så fx godkenderen kan få en mail om, at der skal godkendes timer.


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33