Det kan være hensigtsmæssigt at holde styr på, hvorfor medarbejdere fratræder - således kan man oprette forskellige årsager, som kan tilføjes medarbejderkortet.

Kode
Unik kode der bruges af SmartTID til at skelne forskellige oprettede årsager fra hinanden.
Beskrivelse
 Fritekstfelt til uddybning.


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33