Der kan oprettes mange forskellige typer afrundinger, fra de helt simple - fx op til hele kvarter - til mere komplekse - fx at der altid skal tilskrives et vist minimum af timer.
 1. Unik kode, som SmartTID bruger til at skelne de forskellige metoder fra hinanden.
 2. Fritekstfelt til beskrivelse af denne metode.
 3. At der skal tilskrive minimum x antal timer eller minutter. Er det 4 timer, der mindst skal tilskrives, uanset om man arbejder i kortere tid, skrives '4'. Skal der tilskrives minimum en halv time, skal der stå '0,5'.
 4. At der maksimalt kan tilskrives x antal timer eller minutter. Er det 4 timer der maksimalt skal tilskrives uanset om man arbejder længere tid, skrives '4'. Skal der tilskrives minimum en halv time, skal der stå '0,5'.
 5. 'Tilføj før' lægger en værdi til de samlede registreringer på dagen for medarbejderen inden der afrundes.
 6. Der er tre afrundingsmetoder at vælge imellem: Op, ned og nærmeste. I eksemplerne herunder er præcisionen sat til 0,25 svarende til 15 minutter.
  1. Op: 06:52 = 07:00
  2. Ned: 06:52 = 06:45
  3. Nærmeste: 06:52 = 06:45 eller 06:53 = 07:00
 7. Præcision angiver hvor meget, der skal rundes - fx et kvarter, hvilket skrives 0,25.
 8. 'Tilføj efter' lægger en værdi til de samlede registreringer på dagen for medarbejderen efter der afrundet.
 9. Man kan vælge, at sluttiden skal justeres efter en evt. genberegning af tillæg.
 10. Husk at gemme!

Afrundingmetode kode
Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden
Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad afrundingsmetoden indebærer.
Minimumsværdi
At der skal tilskrive minimum x antal timer eller minutter. Er det 4 timer der altid skal tilskrives uanset om man arbejder kortere tid, skrives '4'. Skal der altid tilskrives minimum en halv time, skal der stå '0,5'.
Max. værdi
At en arbejdsdag maksimalt kan vare x antal timer. Er det 7,5 timer skrives '7,5'.
Tilføj før
At der skal være gået x antal minutter eller timer før afrundingsmetoden træder i kraft. 
Afrundingsmetode
Om der skal rundes op, ned eller til nærmeste.
* 'Op' betyder at der rundes fra fx 07.05 til 07.15.
* 'Ned' betyder at der rundes fra fx 07.05 til 07.00.
* 'Nærmeste' betyder, at der rundes fra 07.07 til 07.00, mens 07.08 rundes til 07.15.
Præcision
Skal der rundes med kvarter angives '0,25'. Dette gælder uanset metoden.
Tilføj efter
At der skal være gået x antal minutter eller timer efter udstempling før afrundingsmetoden træder i kraft. 
Juster sluttid ved beregn tillæg
Beregningen af eventuelle tillæg justeres til den afrundede tid.


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33