FAQ - Undertiden opstår der behov for at regulere tællerne - dvs. de timer en medarbejder har oparbejdet til afspadsering, ferie eller feriefri.

Reguleringen foretages via korrektionskladden, hvor de timer, der fremgår af tællertotalerne kan justeres.

Til dette formål bruges normalt arbejdstyperne AFSPADSERINGOP, FERIEOP eller FERIEFRIOP. Endelsen OP betyder optjening og kan regulere op eller ned ved hjælp af fortegn. Hvis man skal skal regulere nedenstående afspadseringssaldo ned, skal man således bruge arbejdstypen AFSPADSERINGOP og sætte et minustegn foran det tal, man skriver ind i korrektionskladden.

I eksemplet her har en medarbejder ifølge tællertotalerne 3,5 timers afspadsering til gode pr. en given dato:

Image Placeholder

Hvis man vil nedjustere dem til 0, forbi medarbejderen måske har fået dem udbetalt, overført til anden fravær eller lign. oprettes en linje i korrektionskladden for den dato, der ønskes og medarbejderen vælges:

Image Placeholder

Saldoen eller tælleren nedskrives nu til 0 timer, fordi der er negativt fortegn for antallet af enheder, der skrives ind.