Importer lønsatser fra Excel eller CSV

Lønsatser kan importeres til SmartTID fra enten en Excel- eller en CSV-fil.

Funktionen ligger på siden Lønsatser under knappen Import/eksport.

Image Placeholder

Begge typer filer kan indeholde de felter/kolonner, der er beskrevet i listen nedenfor.

Vær opmærksom på, at felterne/kolonnerne ikke skal have overskrifter - det er kun 'rene' data, der importeres. Lader man skabelonens overskrifter stå, vil denne linje fejle, men ellers ikke påvirke importen.

For at datoer (der skrives YYYYMMDD) opfattes korrekt af Excel, skal kolonnens format være indstillet til 'Tekst'. På den måde konverterer Excel ikke datoformatet til 'noget andet'. Det samme gælder f.eks. kolonne A, hvis man ønsker foranstillede nuller i medarbejderkode.

Bemærk også, at det er koderne for elementerne 'Arbejdstype' og 'Arbejdskalender', der skal angives. Systemet genkender ikke beskrivelsen eller navnet på f.eks. en arbejdstype.

Hvis der importeres en lønsats, der allerede findes (medarbejderkode/arbejdstype) på en tidligere dato, så afsluttes den gamle og den nye indsættes.

Følgende felter/kolonner kan være med i filerne:

Feltnr
Excel kolonne
Felt/kolonne
Skal udfyldes
Beskrivelse
1
A
Medarbejder kode
Nej
Hvis den ikke udfyldes gælder satsen for alle medarbejdere
Op til 20 tegn


2
B
Arbejdstype kode
Ja
Op til 20 tegn
3
C
Arbejdskalender kode
Nej

Op til 20 tegn

D
Startdato
Ja
Format YYYYDDMM
5
E
Slutdato
Nej
Format
YYYYMMDD
6
F
Sats
Nej
Sats/beløb.
Op til 2 decimaler 
Hent en CSV-fil-skabelon her. (Og husk at slette de data, der ligger som eksempel.)
Hent en Excel-fil-skabelon her. (Og husk at slette de data, der ligger som eksempel.)

Gælder fra version 7.4.0