Der kan genereres fravær på én eller flere medarbejdere for en given periode.

Først indtastes parametrene til fraværet, f.eks. start- og slutdato. De enkelte er beskrevet herunder. Herefter fremsøges medarbejderne, og ved hjælp af filter funktionerne kan listen begrænses til de ønskede medarbejdere.

Bemærk, at hvis der ændres i parametrene, så skal medarbejderne fremsøges og filtreres igen.

Når det ønskede antal medarbejdere er fundet trykkes på knappen Generer fravær.

Parameter
Beskrivelse
Startdato
Startdato for fraværsperiode. Skal være frem i tiden.
Slutdato
Slutdato for fraværsperiode.
Arbejdstype
Arbejdstype på hvilken fraværet skal bogføres.
Arbejdskalender
Evt. arbejdskalender, hvis fravær skal følge en anden end medarbejderens egen kalender, eller hvis medarbejderen ikke har en kalender.

Ellers efterlades feltet uden udfyldelse.
Beskrivelse
Beskrivelse af fraværet.
Fraværet lægges som godkendt fravær på de enkelte medarbejdere.