Det er muligt at registrere kørselsgodtgørelse i SmartTID. Kørselsgodtgørelsen registreres som antal kilometer og vil blive tilknyttet en kladdelinje. Kørselsgodtgørelsen bogføres til tidsposter på en specifik arbejdstype.

Kørselsgodtgørelse kan registreres fra følgende moduler:
  • Direkte på en kladdelinje (Portal/DAB)
  • Timesheet i Portal løsningen
  • Phone App og Tablet/Terminal
Brug af kørselsgodtgørelse aktiveres i System opsætning.

Opsætning af kørselsgodtgørelse


Image Placeholder

Hvis man ønsker at benytte kørselsgodtgørelse, så skal arbejdstypen udfyldes med den arbejdstype, man ønsker at bogføre kørselsgodtgørelse på (1).

Hvis arbejdstypen ikke er udfyldt, så kan kørselsgodtgørelse ikke benyttes.

Hvis man ønsker at give medarbejdere mulighed for at registrere kørselsgodtgørelse i Timesheet i Portal løsningen, så skal der svares Ja (2).

I Timesheet i Portal løsningen er det muligt at registrere kørselsgodtgørelse frem i tiden. Når dette sker vil der blive oprettet en åben kladdelinje på datoen. Hvis der er svaret Ja til Postering uden tider (3), så gives der mulighed for at bogføre en kladdelinje kun med kørselsgodtgørelse og uden tidsregistreringer.

Image Placeholder
På den/de relevante profiler der skal benytte 'kørselsgodtgørelse', skal under 'Øvrige Indstillinger' aktiveres 'Brug kørselsgodtgørelse'.

Registrering på en kladdelinje


Registrering af kørselsgodtgørelse direkte på en kladdelinje sker via redigering af kladde linjen. På fanen Kørselsgodtgørelse kan der oprettes nye linjer samt redigeres og slettes. De enkelte linjer knytter sig til den kladde linje, som man valgte at redigere.

Image Placeholder

Kørselsgodtgørelse består af følgende:
  1. Fra adresse (frit format)
  2. Til adresse (frit format)
  3. Antal km.
  4. Formål (frit format)
  5. Hvis Ja til retur rejse ganges antal km. med 2
  6. Bilens registreringsnummer (frit format)
Tryk Gem og inddateringerne gemmes.

Registrering i Time Sheet


I Time Sheet kan man vælge punktet kørselsgodtgørelse pr. dag, hvis der er sagt Ja til det i system opsætningen.

Image Placeholder

Kørselsgodtgørelsen knyttes til en eksisterende kladde linje, hvis den findes. Eller oprettes en ny kladde linje uden tider.

Registreringen sker på nøjagtig samme måde, som der er beskrevet under "Registrering på en kladdelinje".

Registrering fra Phone App og Tablet/Terminal


Det er muligt at tilføje knap 136 til Phone og Terminal. Herved gives mulighed for at registrere kørselsgodtgørelse herfra.

Når knappen vælges skal der angives en dato for kørselsgodtgørelse. Herefter åbnes mulighed for indtastning af nøjagtig de samme informationer, som ved registrering i Time Sheet.

Der skal ligge en kladdelinje for at kunne registrere kørselsgodtgørelse fra App eller Tablet/Terminal.

Eksempel fra Phone App:

Image Placeholder

Oversigt over kørselsgodtgørelse


På medarbejderen under Funktioner/Registreringer er det muligt at få en samlet oversigt over medarbejderens kørselsgodtgørelse. Det er kun en oversigt uden mulighed for redigering.

Image Placeholder